Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2008

Efterverkan av olika förfrukter: inverkan på stråsädesgrödors avkastning och kvävetillgång - en litteraturgenomgång

Lindén, Börje

Nyckelord

kväve; efterverkan

Publicerad i

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, nummer: 14
ISBN: 978-91-85911-26-4
Utgivare: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Linden, Börje

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Agricultural Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18286