Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007Öppen tillgång

Indelning av fält i mineraliseringszoner för varierad kvävegödsling

Wetterlind, Johanna; Jonsson, Anders; Stenberg, Bo

Nyckelord

kväve; mineraliseringszoner

Publicerad i

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, nummer: 10ISBN: 978-91-576-7202-5Utgivare: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

   • Jonsson, Anders

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
    • Stenberg, Bo

     • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/18298