Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Vara i naturen - varför eller varför inte? : Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige

Fredman Peter, Karlsson Sven-Erik, Romild Ulla, Sandell Klas, Bladh Gabriel, Boman Mattias, Emmelin Lars, Ernerfeldt Burman Lena, Fredman Peter, Haraldson Anna-Lena, Henningsson Silvia, Karlsson Sven-Erik, Lindhagen Anders, Lundmark Linda, Mattsson Leif, Müller Dieter K, Norman Johan, Petersson Forsberg Lena, Romild Ulla, Sandberg Mattias, Sandell Klas, Stenseke Marie, Öhman Johan
Romild, Ulla (red.); Karlsson, Sven-Erik (red.); Sandell, Klas (red.); Fredman, Peter (red.)

Publicerad i

ISBN: 978-91-86073-07-7
Utgivare: Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring