Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2008

Aktionsplan lyfter fram svamparna i EU:s naturvårdsarbete

Aronsson, Mora; Dahlberg, Anders; Ahlgren, Ulla

Nyckelord

European Council for Conservation of Fungi

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2008, Volym: 1, sidor: 6-7
Utgivare: SLU Miljödata