Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004

Partikelformens betydelse för förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider (NOX) vid användning av biobränslepulver

Arshadi, Mehrdad; Nilsson, Calle; Paulrud, Susanne
Arshadi, Mehrdad (red.)

Publicerad i


Utgivare: STEM