Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2001

Bränsleegenskaper hos spannmålskärna. Betydelsen av jordart, sädesslag och sort

Arshadi Mehrdad, Hadders Gunnar, Nilsson Calle, Burvall Jan
Arshadi, Mehrdad (red.)

Publicerad i

JTI-rapport. Lantbruk & industri
2001,
Utgivare: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik