Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2008

Sensorbestämning av ensilagekvalitet i samband med utfodring till mjölkkor

Hetta, Mårten; Martinsson, Kjell; Stenberg, Bo; Sundberg, Martin; Eriksson, Harry

Published in

Conference

Regional konferens för jordbruksforskning i Norra Sverige

   SLU Authors

  • Hetta, Mårten

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Martinsson, Kjell

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Stenberg, Bo

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/18515