Skip to main content
Other publication, 2008

CO2-neutral odling av grönsaker på friland

Alsanius, Beatrix; Mogren, Lars; Khalil, Sammar; Ekengard, Klara; Asp, Håkan

Abstract

Konventionell odling av grönsaker på friland förbrukar mycket resurser. Grönsakskulturen (och ogräset) konsumerar visserligen koldioxid (CO2) och omvandlar den till organisk substans men fossila bränslen i form av oorganiska gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel används både i form av drivmedel för kulturåtgärder samt i form av energi för lagring och transport av produkten

Keywords

klimat; odlingssystem; koldioxid; grönsaker

Published in


Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Ekengard, Klara

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/18641