Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

CO2-neutral odling av grönsaker på friland

Alsanius, Beatrix; Mogren, Lars; Khalil, Sammar; Ekengard, Klara; Asp, Håkan

Abstract

Konventionell odling av grönsaker på friland förbrukar mycket resurser. Grönsakskulturen (och ogräset) konsumerar visserligen koldioxid (CO2) och omvandlar den till organisk substans men fossila bränslen i form av oorganiska gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel används både i form av drivmedel för kulturåtgärder samt i form av energi för lagring och transport av produkten

Keywords

klimat; odlingssystem; koldioxid; grönsaker

Published in

Title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

   SLU Authors

   • Mogren, Lars

    • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Khalil, Samar

     • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Asp, Håkan

      • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
     Renewable Bioenergy Research

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/18641