Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Övrig publikation, 2008

CO2-neutral odling av grönsaker på friland

Alsanius, Beatrix; Mogren, Lars; Khalil, Sammar; Ekengard, Klara; Asp, Håkan

Sammanfattning

Konventionell odling av grönsaker på friland förbrukar mycket resurser. Grönsakskulturen (och ogräset) konsumerar visserligen koldioxid (CO2) och omvandlar den till organisk substans men fossila bränslen i form av oorganiska gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel används både i form av drivmedel för kulturåtgärder samt i form av energi för lagring och transport av produkten

Nyckelord

klimat; odlingssystem; koldioxid; grönsaker

Publicerad i

Boktitel: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

   SLU författare

     • Asp, Håkan

      • Hortikultur, Sveriges lantbruksuniversitet

     UKÄ forskningsämne

     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
     Renewable Bioenergy Research

     Permanent länk till denna sida (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/18641