Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Hur sand mellan tårna blir skönt

Mårtensson, Fredrika

Abstract

Idag har fordonsdrivna vardagstransporter blivit ett hot mot klimatet och bristen på fysisk aktivitet ett hot mot folkhälsan. Det är en olycklig kombination. Att gröna utomhusmiljöer har egenskaper som stimulerar oss till fysisk aktivitet är en kvalitet att ta tillvara på i planeringen av stadsmiljö

Keywords

utomhuslek; barn; vardagsmiljöer

Published in

Book title: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Renewable Bioenergy Research

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18645