Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2008Öppen tillgång

Klimatmedveten landskapsarkitektur

Lindholm, Gunilla

Sammanfattning

Klimatet håller på att förändras, vilket kommer att påverka vårt samhälle, våra näringar och vårt kunskapsbehov. SLU:s utbildningar måste få delvis nya inriktningar för att hålla sig à jour med utvecklingen - en klimatförändring accentuerar i hög grad behovet av just den forskning och den utveckling som pågår vid SLU

Nyckelord

klimatförändringar; landskapsplanering; landskapskonsekvenser; utbildningar; landskapsarkitekter

Publicerad i

Titel: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU