Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2008Öppen tillgång

Utsläpp av växthusgaser från svenska djurstallar

Jeppson, Knut-Håkan; Gustafsson, Gösta; Swensson, Christian

Sammanfattning

Den globala temperaturen vid markytan har ökat med 0.74 grader Celsius de senaste 100 åren. Med mycket stor sannolikhet är ökningen orsakad av människans utsläpp av växthusgaser. Om utvecklingen fortsätter utan åtgärder kan den globala temperaturen vid markytan öka med 4 grader Celsius de kommande 100 åren

Nyckelord

växthusgaser; lustgas; metan; utsläpp; djurstallar

Publicerad i

Titel: Ingår i SLU Alnarps Klimatantologi: "Alnarps forskare om klimatförändringen"

Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

   SLU författare

  • Gustafsson, Gösta

   • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
   • Swensson, Christian

    • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Miljö- och naturvårdsvetenskap
   Förnyelsebar bioenergi
   Jordbruksvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/18657