Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2000Öppen tillgång

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 1999

Sonesten Lars, Eriksson Lars

Nyckelord

mjukbottenfauna; vattenkemi

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniveristet