Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2003

Sonesten, Lars

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för miljöanalys, SLU

  Associerade SLU-program

  Sjöar och vattendrag
  Övergödning
  Biologisk mångfald
  Försurning
  Programövergripande verksamhet

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Fisk- och akvakulturforskning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18681