Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2008

Att producera både kött och naturvård

Hessle, Anna

Publicerad i

Boktitel: Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker – en värdefull resurs
ISBN: 978-91-89232-29-7
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet