Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2008

Gudrun gjorde tillfällig utsläppskälla av skogen

Karltun, Erik; Hallin, Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (red.)

Nyckelord

fortlöpande miljöanalys; klimatpåverkan; klimatkonventionen; LULUCF

Publicerad i

Miljöaktuellt
2008, Volym: 35, nummer: 3, sidor: 11
Utgivare: International Data Group (IDG)

   SLU författare

  • Karltun, Erik

   • Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associerade SLU-program

  Climate

  UKÄ forskningsämne

  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18751