Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Friluftslivets ekonomiska värden - en översikt

Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; Mattsson, Leif

Publicerad i

ISBN: 978-91-86073-11-4
Utgivare: Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring