Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Tillgång till minimälteri i Alnarp Ökade möjligheter att undersöka inverkan av odling på maltkvalitet hos korn Fakta från Partnerskap Alnarp, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Info nr 6, 2008

Johansson, Eva

Published in