Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2003

Trädens och skogens livscykel

Elfving, Björn Olov; Nyström, Kenneth; Söderberg, Ulf

Nyckelord

prognosmodeller

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2003, nummer: 1, sidor: 8-9
Utgivare: SLU Miljödata