Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel, 2008

Resultat från QUEST studien: Längre överlevnad för hundar som behandlats med pimobendan

Häggström, Jens; Åblad, Björn; Rapp, Martin; Tidholm, Anna; Kvart, Clarence

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2008, Volym: 60, nummer: 14, sidor: 21-27