Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008Öppen tillgång

Skogsdata 2008: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : Tema: Skogens roll för klimatet

Nilsson Per, Kempe Göran, Toet Hans, Petersson Hans

Nyckelord

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Publicerad i

Skogsdata
2008, nummer: 2008
Utgivare: Johan Fransson, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet