Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2007Öppen tillgång

Skogsdata 2007: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : Tema: Skador på skog

Nilsson, Per; Kempe, Göran; Toet, Hans; Wulff, Sören

Nyckelord

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Publicerad i

Skogsdata
2007, nummer: 2007
Utgivare: Göran Ståhl, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet