Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Skogsdata 2006: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : Tema: Skyddade skogar i Sverige

Nilsson, Per; Kempe, Göran; Toet, Hans

Nyckelord

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Publicerad i

Skogsdata
2006, nummer: 2006
Utgivare: Göran Ståhl, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet