Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

General solutions to some matrix inequalities in L¨owner partial ordering

von Rosen Dietrich, von Rosen Dietrich
Von Rosen, Dietrich (red.)

Publicerad i


Utgivare: biostokastikum

  Associerade SLU-program

  Vilt
  Biologisk mångfald
  Djurhälsa (t.o.m. maj 2010)
  Försurning
  Giftfri miljö
  Jordbrukslandskap
  Klimat
  Övergödning
  Programövergripande verksamhet
  Sjöar och vattendrag
  Skog

  UKÄ forskningsämne

  Förnyelsebar bioenergi
  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Fisk- och akvakulturforskning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/19298