Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2008

Habitatmodeller och flermålsanalys - en väg till effektivare planering av skogslandskapet

Öhman, Karin; Edenius, Lars; Eriksson, Ljusk Ola; Mikusinski, Grzegorz

Publicerad i

Fakta. Skog
2008,