Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Övrig publikation, 2008

Epiphyte metacommunity dynamics

Fedrowitz, Katja

Nyckelord

metapopulation dynamics; epiphytic metapopulations

Publicerad i

Introductory research essay (Department of Ecology, SLU)
2008, nummer: 1, sidor: 1-23
Utgivare: Department of Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet