Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Doktorsavhandling, 2008

Det agrara landskapet på vinst eller förlust : biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag

Päiviö Eva-Lotta

Nyckelord

landscape; farmland; farms; biodiversity; valuation; farm inputs; land use; history; time; grazing systems; meadows; pastures; traditional farming; nature conservation; economic analysis; sweden

Publicerad i

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2008, nummer: 2008:95
ISBN: 9789186195281
Utgivare: Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences