Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2008

Omläggning av en äppleodling till ekologisk produktion

Jönsson Åsa, Nybom Hilde

Publicerad i

Ekologiskt lantbruk (Uppsala. 1992)
2008, nummer: 4, sidor: 12-13