Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2008

Strategisk halmning i grisningsboxar - praktisk utvärdering

Westin, Rebecka; Lundin, Gunnar; Holmgren, Nils; Mattsson, Barbro

Publicerad i

Svenska PIG
2008,
Utgivare: Svenska Pig