Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel, 2008

"Egendom på papper fatta" - De äldre geometriska kartorna som historisk källa

Tollin Clas, Höglund Mats, Karsvall Olof

Publicerad i

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
2008, Volym: CIV, sidor: 57-74
Utgivare: Gustav Adolfs akademien