Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2008

Simulering av transpiration från jordbruksgrödor vid grundvattensänkning: mellanårsvariationer 1980 - 2006 : konsekvensanalys av ny järnvägsdragning i Skrea och Stafsinge, Halland

Lewan, Elisabet; Linnér, Harry

Nyckelord

Simulering; transpiration; grundvattensänkning

Publicerad i

Emergo
2008, nummer: 2008:2
ISBN: 978-91-85911-92-9
Utgivare: Institutionen för Mark och Miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet