Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1998

Riksinventering 1995: En synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag

Wilander, Anders; Johnson, Richard; Goedkoop, Willem; Lundin, Lars

Publicerad i


Utgivare: Naturvårdsverket Rapport 4813