Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2008

Rödvårtsjuka

Pettersson Maj-Lis

Sammanfattning

Rödvårtsjuka eller angrepp av cinnobersvamp är en mycket bekant företeelse överallt där buskar och träd växer. Sjukdomen orsakas av svampen Nectria cinnabarina. Cinnobersvampen lever främst på dött organiskt material (saprofyt) och är därmed en viktig förmultningsorganism. Flertalet av oss har sett denna svamp på döda grenar och kvistar i skog och mark. Svampen är polyfag, vilket betyder att den kan växa på ett mycket stort antal växter inom många familjer och släkten. De vanligaste värdväxterna är lönn, hästkastanj, häggmispel, bok, ask, lind, alm, avenbok, apel, Prunus, Ribes och Spiraea. 

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, nummer: 62 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Horticulture

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/19913