Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2008Öppen tillgång

Grön sköldbagge

Pettersson Maj-Lis

Nyckelord

sköldbaggar; Cassida viridis; åtgärder

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, nummer: 127 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Trädgårdsvetenskap/hortikultur

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/19914