Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2008

Transponderutfodring (ESF) till dräktiga suggor

Olsson, Anne-Charlotte; Andersson, Mats; Botermans, Jos; Rantzer, Dan; Svendsen, Jörgen

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2008, nummer: 2008:4Utgivare: Partnerskap Alnarp

   SLU författare

  • Olsson, Anne-Charlotte

   • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
   • Andersson, Mats

    • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
    • Botermans, Jos

     • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
     • Rantzer, Dan

      • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet

     UKÄ forskningsämne

     Husdjursvetenskap
     Veterinärmedicin

     Permanent länk till denna sida (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/19935