Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Miljökonsekvenser av stubbskörd - en sammanställning av kunskap och kunskapsbehov

Egnell Gustaf, Hyvönen R, Högbom L, Johansson Therese, Lundmark Tomas, Olsson B, Ring E, von Sydow Fredrika

Publicerad i

ER - Energimyndigheten
2007, nummer: 2007:40
Utgivare: Energimyndigheten