Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Miljökonsekvenser av gmo: skogsbruk. In: Förare J (ed). Kunskapsöversikt avseende miljökonsekvenser av genetiskt modifierade organismer

Hjälten, Joakim; Axelsson, Petter

Publicerad i

FORMAS-rapport
2008, nummer: diarienr 2008-211
Utgivare: Formas