Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2008

Sedasjon, immobilisering og anestesi av pattedyr og fugler

Arnemo, Jon; Ranheim, B; Haga, A; Lervik, A; Smith, AJ; Söli, NE

Publicerad i

Titel: Felleskatalog 2008-09 over preparater i veterinaermedisinen
Utgivare: Oslo: Felleskatalogen AS, 29008