Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Älgtäthet-Fodertillgång-Betestryck i Grimsö-Malingsbo-Kloten, inventering av Sveaskogsägda marker i Bergslagen våren 2007

Pehrson, Å; Månsson, Johan

Publicerad i

Report. Grimsö Research Station
2007,
Utgivare: SLU