Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

OLOF TAMM 1891-1973 : En kortfattad biografi

Troedsson, Tryggve

Publicerad i

Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
2003, nummer: 86
Utgivare: Institutionen för skoglig marklära

UKÄ forskningsämne

Skogsvetenskap
Historia

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/2035