Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2005

Foderförsörjning och välfärd i ekologisk grisköttproduktion

Presto, Magdalena Hk; Andersson, Kristina; Lindberg, Jan Erik

Published in

Title: Sammanfattningar av föredrag och postrar

Conference

Ekologiskt lantbruk, Konferens - Att navigera i en ny tid