Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2008

En effektiv mjölkproduktion är en förutsättning för minskad produktion av växthusgaser

Bertilsson, Jan; Patel, Mikaela

Keywords

Metan; biogas; koldioxidkvivalent

Published in


Publisher: Svensk Mjölk

Conference

Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens