Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2008

INGVAR- gallringsmall och planeringsinstrument

Jacobson, S; Pettersson, F; Sikström, U; Nyström, Kenneth; Övergaard, B

Publicerad i

Resultat (Skogforsk)
2008, nummer: 10, sidor: 1-4