Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007Öppen tillgång

Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning och produktionsekonomi

Larsson, Sofia; Stenberg, Maria; Gruvaeus, Ingemar; Engström, Märet

Nyckelord

vall; ettåriga vallar

Publicerad i

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, nummer: 9ISBN: 978-91-576-7214-8Utgivare: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/20836