Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2008Vetenskapligt granskad

Tätortsnära vardagsrekreation – exemplet häst

Peterson, Anna; Elgåker, Hanna

Nyckelord

häst; planering; tätortsnära; vardagslandskap; vardagsrekreation

Publicerad i

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring
2008, Volym: 6, sidor: 59 Titel: Sammanfattning av presentationer vid konferensen”Friluftsforskning 2008” den 12-13 november vid Karlstads universitet
ISBN: 978-91-86073-19-0
Utgivare: Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring

Konferens

Friluftsforskning 2008

   SLU författare

   • Elgåker, Hanna

    • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Miljö- och naturvårdsvetenskap
   Landskapsarkitetktur

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/20936