Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2008Vetenskapligt granskad

Multifunktionella grönstråk i jordbrukslandskapet

Gyllin Mats, Haaland Christine, Larsson Anders, Peterson Anna

Nyckelord

grönstråk; biologisk mångfald; multifunktionallitet; beträdor; vardagsrekreation; vardagslandskap

Publicerad i

Titel: ”Friluftsforskning 2008” den 12-13 november vid Karlstads universitet
ISBN: 978-91-86073-19-0
Utgivare: Friluftsliv i förändring

Konferens

Friluftsforskning 2008