Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008Öppen tillgång

Fysikaliskt verkande växtskyddsmedel : Appliceringsteknik för frukt- och bärproduktion

Albertsson Johannes, Svensson Sven Axel, Björkholm Anna-Mia, Mickelåker Johan

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2008, nummer: 2008:10
ISBN: 978-91-85911-98-1
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap