Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Kan vi förklara skördevariationer på fältnivå med inomfältsvariation av markens infiltrationsförmåga? Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, SLU, Uppsala. Nr 112, s. 46-50

Keller Thomas, Rydberg Tomas, Arvidsson Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2007, nummer: 112
Utgivare: Avd. för jordbearbetning