Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2008Öppen tillgång

Institutionen för vatten & miljö (fd Miljöanalys) - En viktig kugge i Miljösverige

Sonesten Lars, Demandt Christian, Eriksson Lars, Kahlert Maria, Kreuger Jenny, Wallin Mats, Wiederholm Ann-Marie

Publicerad i

Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet